Opbevaring og transport af affald med big bags

Hvis du har brug for midlertidigt at opbevare og borttransportere store mængder affald, så er det aldrig en dum ide at anvende big bags. Big bags er en innovativ teknik inden for affaldshåndtering, hvor du benytter store og stærke affaldssække i stedet for en container. Big bags kan købes i håndkøb hos alle større danske tømrerforretninger og kan afhentes let og enkelt af private affaldsselskaber.

Hvad er big bags?

Big bags går også under betegnelsen junk bags. Junk bags er i denne sammenhæng en særlig slags sække, som først og fremmest er kendetegnet ved at være store og umådeligt stærke. Dette gør dem til en fordelagtig løsning, hvor du får den styrke, som vi kender fra containere samtidig med, at junk bags har den fleksibilitet i brug, som vi kender fra almindelige sække.

Junk bags kan købes i mange forskellige specifikationer afhængig af, hvor mange kilo du har brug for, at de skal kunne bære. Derudover kan de også købes i forskellige former afhængig af, hvilken slags affald du skal have borttransporteret.

Hvor kan man købe junk bags?

Junk bags kan købes hos alle større tømmerhandlere til ganske fordelagtigt priser. Afhængig af størrelsen og hvor mange kilo posen kan bære, så vil en junk bag typisk ikke koste mere end 75 til 150 kroner.

I tillæg hertil har du også mulighed for at købe dine junk bags hos en række internet-forhandlere. Dog vil der ofte på internettet være et minimum af sække, som du skal købe, og hvor du således ikke har mulighed for at købe dine junk bags stykvis, som tilfældet jo er i den lokale tømmerhandel.

Derudover skal du også huske på, at der ofte vil være et forsendelsesgebyr ved køb på internettet. Dog er internet-handel også en effektiv og tidsbesparende måde at handle ind på, som gør, at dette bestemt er noget, som man kunne/burde overveje.

Afhentning af big bags

Når dine junk bags er fulde, så kan du eventuelt selv forsøge at transportere dem op på genbrugsstationen. Dette er dog ofte en tidskrævende og omstændig proces og kræver, at du har det korrekte løfte- og transportudstyr.

Et alternativ er i denne sammenhæng at få private skraldemænd til at hente dine junk bags for dig. Disse skraldemænd kommer ud på de dage og tidspunkter, hvor det passer dig bedst. Private skraldemænd arbejder hurtigt og effektivt og vil derudover også stå for alt arbejdet med at bortskaffe dit affald efterfølgende.

Kom af med dit storskrald hurtigt og effektivt

Hvis man genererer store mængder storskrald på en kontinuerlig basis, så er det vigtigt, at man har gode metoder til løbende at bortskaffe sit skrald. Heldigvis er der en række forskellige kommunale ordninger, som gør dig i stand til at komme af med storskraldet. Derudover kan du også få hjælp af private skraldemænd, som kommer og henter dit storskrald, når du har brug for det.

Hvad er storskrald?

Storskrald er alt det kasserede indbo og affald, som er for stort til at være en del af den almindelige dagrenovation. Dette inkluderer dog ikke meget stort skrald såsom trailere, knallerter, motorcykler, campingvogne, biler og lystbåde.

Derudover er byggeaffald heller ikke anset som storskrald, med mindre at der er tale om et privat byggeprojekt, som er udført uden hjælp fra en professionel håndværkervirksomhed. Endelig er råddent og ildelugtende affald; elektronisk affald; PVC-affald; farligt affald; imprægneret træ/pap/papir og haveaffald heller ikke en del af de kommunale storskraldsordninger.

Kommunale storskraldsordninger

Når du skal af med storskraldet, så vælger de fleste af os at benytte os af de årlige storskraldsindsamlinger. Storskraldet skal i denne sammenhæng kunne håndteres af 2 skraldemænd uden hjælpemidler. Derudover må du heller ikke stable storskraldet i mere end 1,2 meters højde.

Små genstande skal desuden emballeres, så de er lette og enkle at håndtere. Dette kan enten ske ved at bundte dem sammen eller ved at putte dem i åbne kasser eller gennemsigtige sække.

Ligeledes skal du sørge for at emballere skarpe eller stikkende genstande. Skruer og søm skal enten tages ud eller evt. bankes godt ind i brædderne, så at skraldemændene ikke kommer til skade.

Storskraldet vil i de fleste tilfælde blive hentet af biler, som presser affaldet sammen. Derfor opfordrer danske kommuner også til, at brædder og lignende materialer ikke er længere end halvanden meter, så at skraldemænd og forbipasserende ikke udsættes for fare, når de lange materialer knuses.

Udover de årlige storskraldsindsamlinger så har du naturligvis også altid mulighed for at deponere storskraldet oppe på genbrugsstationen. Dette er gratis for privatpersoner, mens at firmaer skal betale et gebyr.

Private ordninger

Udover de kommunale ordninger så kan du også få private skraldemænd til at komme ud og hente dit skrald for dig. Dette er en enkel og praktisk løsning, som især appellerer til privatpersoner og firmaer med en travl arbejdsdag, og som derfor ikke har tid til selv at administrere bortskaffelsen af deres storskrald. Private skraldemænd kan bestilles med meget kort varsel – omkring 48 timer – og vil udføre alt arbejdet for dig inklusiv oprydning.

Container – fordele og ulemper ved containerleje

Har du gang i et større byggeprojekt, men ved du ikke, hvordan du skal få borttransporteret dit byggeaffald? I så fald så kan du eventuelt overveje at leje en container. Denne artikel vil fortælle mere om fordelene og ulemperne ved containerleje, og hvilke alternativer der eksisterer til at skulle ud og leje sin helt egen container.

Fordele ved containerleje

Containere er en af de ting, som aldrig går af mode, hvilket der selvfølgelig er mange gode grunde til. Først og fremmest så er containere en utrolig praktisk anordning, som kan håndtere stort set alle slags materialer.

Samtidig så er en container stor og rummelig, hvilket betyder, at en enkelt container typisk vil være alt rigeligt i forbindelse med dine private projekter. Endelig så er det også værd at nævne, at containere kan rekvireres i mange forskellige udgaver, alt efter hvad du måtte have brug for. Således, uanset om du er på udkig efter en container med vippelad, kran, åbent tag, lukket tag eller noget helt andet, så er der en god chance for, at du kan finde det hos en containerudlejer i dit nærområde.

Ulemper ved containerleje

Sine fordele til trods, så er der imidlertid også ganske mange ulemper forbundet med containerleje. For det første er det tit en noget omstændig affære at leje selve containeren, hvor du skal bruge tid på at finde en containerudlejer og derefter skal have indgået en tit omfattende lejekontrakt.

Derudover skal du med containere ofte ud og indhente kommunale parkeringstilladelser, ligesom at containere som regel kun kan blive stillet ude på vejen, hvilket ikke nødvendigvis er det optimale sted med henblik på, hvor dit affald befinder sig. Alle disse forhold gør, at du kunne overveje forskellige alternativer til containerleje.

Big bags som alternativ til containere

Et godt alternativ til containere er i denne sammenhæng at anvende big bags i stedet for. Big bags er langt lettere at anvende end containere og kan placeres lige der, hvor du har brug for det. Samtidig så skal du ikke ud og bøvle med indgåelse af lejekontrakt og indhentning af kommunale parkeringstilladelser.

Big bags kan i denne forbindelse købes til en billig penge hos tømmerhandlere overalt i Danmark. Prisen for en enkelt big bag vil typisk ligge på mellem 75 og 150 kroner, afhængig af hvor stor posen er, og hvor mange kilo den kan holde.

Afhentning af big bags

Når big baggen er fuld, så kan du selv vælge at køre den op på genbrugsstationen, hvis du har det rigtige løfte- og transportudstyr. Alternativt, så kan du få et privat skraldefirma til at komme og afhente dit affald for dig.

Læs mere om container

Genbrugsplads i København – information om brug af genbrugspladser i København

Ligger du inde med meget skrald, som du skal af med, så kan du med fordel benytte en genbrugsplads i København. Genbrugspladser i hovedstaden kan håndtere de fleste former for affald og kan benyttes gratis af alle borgere i Københavns Kommune. Derudover må virksomheder, som betaler erhvervsaffaldsgebyret, også gerne benytte sig af genbrugsstationerne.

Genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer

Når du gerne vil af med dit affald, så skal du huske på, at der er to forskellige slags genbrugsplads i København: Almindelige genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.

Almindelige genbrugsstationer er her karakteriseret ved at kunne modtage op til 30 forskellige slags affald, som kan komme både fra virksomheder og almindelige borgere. Derudover har genbrugsstationer typisk åbent alle ugens dage, hvilket dog er noget, som du bør undersøge nærmere med din lokale genbrugsstation. Derudover er der adgang for køretøjer på op til 3500 kilo, som eventuelt også kan have en trailer spændt fast bagpå.

Sammenlignet med dette, så er nærgenbrugsstationer kendetegnet ved kun at kunne modtage 12 forskellige slags affald. Blandt de affaldstyper, som nærgenbrugsstationer ikke kan modtage, kan især nævnes elementer såsom byggeaffald, haveaffald, affald til deponi, eternit, asbest og sanitet. Derudover har nærgenbrugsstationer kun åbent 3 dage om ugen, og der er ikke adgang for køretøjer. Slutteligt, så er genbrugsstationer typisk langt mindre rent fysisk end genbrugsstationerne (1000 kvadratmeter mod 3000 kvadratmeter).

Både genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer er som regel bemandede, hvis du skulle være i tvivl om, i hvilken container du skal deponere dit skrald. Husk derudover også at du som virksomhed altid skal have en kvittering med, da du skal kunne dokumentere overfor kommunen, hvor meget skrald du har afleveret i løbet af året.

Nabokommuner

Det er i denne sammenhæng væsentligt at nævne, at københavnske borgere ikke kun kan deponere deres affald på en genbrugsplads i København, men også hos hovedstadens nabokommuner. Husk dog at reglerne muligvis kan være forskellig fra de regler, som du typisk finder på en genbrugsplads i København.

Transport af dit affald

Slutteligt så er det relevant at snakke om, hvordan du får transporteret dit affald op på din lokale genbrugsplads i København. De fleste vælger i denne forbindelse selv at køre det derop, hvilket da også er en udemærket metode. Imidlertid er det også ganske tidskrævende og indebærer lastning, transport op til genbrugspladsen og aflastning og sortering, når du så er kommet derop.

En ofte bedre metode er i denne forbindelse at få hjælp af private skraldemænd. Disse private skraldefirmaer kan tit bestilles for en rimelig penge, og vil møde op på din ejendom på den dato, som passer med dig og din kalender.

Genbrugsstation – kom af med alt dit affald på en genbrugsstation nær dig

Skal du af med meget affald, og har du ikke tid til at vente på de ugentlige skraldemænd eller de årlige storskraldsindsamlinger? Hvis det er sådan, landet ligger for dig, så kan du med fordel deponere dit affald på en genbrugsstation.

Genbrugsstationer findes i alle Danmarks kommuner og er en god, hurtig og ikke mindst effektiv måde at slippe af med dit skrald på.

Fordele ved en genbrugsstation

Den største fordel ved en genbrugsstation er deres ´convenience´. I forbindelse med de traditionelle kommunale ordninger, så skal du normalt vente på, at kommunens ansatte kommer ud til dig. Dette gælder uanset om vi snakker om de ugentlige skraldemænd, eller de indsamlinger af storskrald som kun finder sted 2 til 4 gange om året i din kommune.

Samtidig så er genbrugsstationer særdeles praktiske, i og med at de kan håndtere stort set al slags skrald. Hvis du ligger inde med noget meget specielt og måske farligt affald, så kan det dog godt være, at du skal et andet sted hen end den lokale genbrugsplads.

Hvis du er i tvivl, om du kan deponere dit affald, så ring direkte til genbrugsstationen nær dig og hør. Genbrugspladser er typisk altid bemandet i løbet af deres åbningstider med mandskab, som kan hjælpe dig med dine spørgsmål.

Hvor kan jeg finde en genbrugsstation?

Genbrugsstationer ligger i alle danske kommuner. Tag i denne forbindelse kontakt til din kommunes miljøforvaltning for at høre, hvor den nærmeste station ligger henne. Alternativt, så find mere information på din kommunes hjemmeside.

Er det gratis at benytte en genbrugsstation?

Er du en privatperson, så er det gratis at deponere dit affald på en genbrugsplads. Kommer du fra en dansk virksomhed, så skal du dog betale en afgift per kilo deponeret affald.

Husk her at få en kvittering med, da du altid skal kunne dokumentere, hvor meget affald du har deponeret i løbet af året.

Få private skraldefirmaer til at aflevere dit affald for dig

Når du skal have transporteret dit affald op på den lokale genbrugsplads, så kan du med fordel bestille et privat skraldefirma til at gøre det for dig. På den måde så slipper du for at laste dit affald og bruge mere end 1 time på at køre op på genbrugspladsen og hjem.

Samtidig så slipper du for at sortere og aflaste dit affald igen oppe på genbrugspladsen. Alle disse ting er noget, som dit private skraldefirma klarer for dig. Det eneste du skal gøre er bare at betale dem for deres service, hvorefter du kan slappe af, mens de gør dit arbejde for dig.